6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 1 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 2 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 3 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 4 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 5 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 6 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 7 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 8 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 9 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 10 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 11 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 12 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 13 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 14 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 15 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 16 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 17 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 18 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 19 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 20 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 21 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 22 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 23 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 24 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 25 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 26 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 27 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 28 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 29 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 30 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 31 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 32 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 33 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 34 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 35 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 36 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 37 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 38 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 39 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 40 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 41 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 42 of 43.
6 Anasazi Meadows Court, Placitas, NM. Photo 43 of 43.

6 Anasazi Meadows Court

Placitas, NM
For Sale: $539,000
3 Beds, 2 ½ Baths
2,246 sq ft
6 Anasazi Meadows Court
1/43